Privacy

Runningtherapie Rijnland belooft uw privacy te eerbiedigen en uw persoonsgegevens te beschermen.

  • We zijn geheel transparant wat betreft de gegevens die we verzamelen en het gebruik ervan.
  • De gegevens die wij van u verzameld hebben, zijn: uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres
  • We gebruiken deze informatie alleen om u te benaderen voor een vrijblijvend gesprek
  • We passen de nodige maatregelen toe om uw informatie te beschermen en deze veilig te bewaren.
  • We eerbiedigen de privacyrechten en u kunt zich altijd bij ons uitschrijven.